Διεύθυνση:

Φίλοι Λάρνακας
Τ.Θ. 4
6300 Λάρνακα
Κύπρος

Ε-mail: admin@filoilarnakas.com