ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ Γ.Σ.Ζ.(1928) 14 Mar,2018
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

(Απόσπασμα από την εφημερίδα ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ, 1928. Όταν έγιναν τα εγκαίνια του Σταδίου και η τέλεση των ΙΗ’ Παγκύπριων Αγώνων)

"Το Κιτιακόν Στάδιον, κείμενον επί της προσφορωτέρας ίσως θέσεως της πόλεως, ακριβώς παρά την είσοδον της Λεωφόρου Αρτέμιδος, εγγύς της δυτικής τάφρου του αρχείου Κιτίου και ουχί μακράν του τόπου, όπου έκειτο το άγαλμα της αρειμανίου και αειπαρθένου Θεάς του νυχτερινού φωτός και του κυνηγίου. Κατά την παραμονήν των ΙΗ’Παγκυπρίων θα τελεσθώσι τα εγκαίνια του γυμναστηρίου, τα οποία, καίτι είχον ορισθεί κατά την Κυριακήν του Πάσχα, ανεβλήθησαν προς τιμήν των εξ Ελλάδος προσκυνητών των Ιεροσολύμων. Τα προπύλαιά του, Ιωνικού ρυθμου, προβάλλουσιν επί τόπου εκβολής τριών αμαξιτών προς την Λεωφόρον, όλος δε ο χώρος περιβάλλεται δια λιθίνου τοίχου μετά σιδηρού κιγκλιδώματος, πλαισιουμένου δια δενδροστοιχιών εκ κυπαρίσσων, πεύκων και  ευκαλύπτων».

Η σημερινή κατάντια των προπυλαίων, για την οποία στις τελευταίες τρεις Δημαρχίες κάναμε προσπάθειες για βελτίωση, προσβάλλει την πόλη του Ζήνωνα. Ένα από τα λίγα κτήρια στη Λάρνακα σε ρυθμό αρχαίο και σημαντικό βρίσκεται υπο κατάρρευση και συχνά σε αθλιότητα. Αφού μας έπαιξαν μπαλάκι από τον Δήμο Λάρνακας και τον  Κ.Ο.Α., το μόνο που καταφέραμε είναι να κοπούν τα δέντρα που φύτεψαν ακριβώς μπροστά από τα προπύλαια. Το πρόβλημα παραμένει κι ελπίζω οι Αρχές της πόλης να το δούν με σοβαρότητα. Δε μπορεί το ιστορικό αυτό σημείο να έχει τα χάλια που έχει.

Κάνω έκκληση και στους αγαπητούς αρχιτέκτονες να βάλουν το λιθαράκι τους για να αναδειχθεί ο χώρος αυτός.

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ