ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 09 Sep,2018
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

«Παρά την λεωφόρον Αρτέμιδος εις Σκάλαν, όπου οι λίμνες του άϊ Λαζάρου. Κατόπιν ονείρου Βασίλη τινός, ανεσκάφη (1907) όπου «η μερίκα της Φανερωμένης» εις λάκκον με θάλλουσαν μερίκαν, και ανευρέθη πηγάδι-αγίασμα, εις μεγαλιθικόν σπήλαιον  λαξευμένον εις βράχον, αρχαίον σήμερον μνημείον, εις δύο μέρη διαχωριζόμενον, και μικρά εικόνα της Φανερωμένης, κατεστράφη σχεδόν (0μ20Χ0μ.35), επί της οποίας σωζομένη εις τον ναόν της Φανερωμένης, μικρόν εκείθεν, σημειούται Φανερωμένη, ΜΡ-ΘΥ. Πιστεύεται ότι θεραπεύει τον ελώδη. Προστρέχουσι και κόραι δεόμεναι «να τας φανερώση γαμπρόν». Μετ΄ολίγα έτη (1920) δια δωρεών ανηγέρθη λιθόκτιστος ναός, λειτουργούμενος Δευτέραν εκάστης εβδομάδος και την Παρασκευήν της Ζωοδόχου Πηγής».

( απο το βιβλίο του Ν.Γ.Κυριαζή ΕΠΩΝΥΜΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, 1950).


Λούης Περεντός

Powered by Froala Editor